Zintegrowane języki programowania

Zaawansowana platforma VBA, wielowątkowość, złożone obiekty Power Templates© i język programowanej logiki

Programowanie obiektowe nie zawsze wystarcza, aby sprostać złożoności ponadstandardowych wymagań. Jedną z zasad w systemach SCADA jest unikanie bądź ograniczanie stosowania skryptów i kodów programu, ale nie zawsze jest to możliwe. W niektórych przypadkach skrypty są niezbędne do wykonania złożonych obliczeń, funkcji lub do indywidualnej adaptacji bardziej zaawansowanej funkcjonalności, np. dostęp do relacyjnych baz danych, zarządzanie kontrolkami ActiveX i OCX, obsługa specjalnych urządzeń zewnętrznych, funkcji obliczeniowych i algorytmów, etc. Movicon™11 może zrealizować każde zadanie dzięki wbudowanym językom programowania oferującym najlepsze rozwiązanie zgodne z potrzebami.

Język VBA
Movicon™11 posiada wbudowany potężny silnik VBA, wykonujący skrypty zgodne ze standardem Visual Basic for  Applications™, z wykorzystaniem zaawansowanych interfejsów API. Dostęp do wszystkich właściwości, zdarzeń i metod obiektów umożliwia indywidualne dostosowanie każdej funkcjonalności systemu.

Immagine6_vba2

Skrypty VBA mogą być wykonywane jako normalne procedury lub jako wyzwalane zdarzeniami, wbudowane w obiekty takie jak: obiekty graficzne, obiekty alarmowe, szablony, archiwizatory i inne. Platforma VBA w Movicon™11 gwarantuje wielowątkowość oznaczającą, że różne skrypty VBA mogą być wykonywane w tym samym czasie, co jest wyróżnikiem wśród innych rozwiązań na rynku. Zaawansowany debugger umożliwia także pracę krokową, zastawianie pułapek, wykonywanie do wskazanej nazwy, etc. Nowy silnik VBA w Movicon™11 wspiera technologię VB.Net, dzięki czemu można wykorzystywać składnię VB.Net i komponenty oprogramowania oparte na technologii .Net. Silnik VBA jest także wbudowany w wersje dla Windows™ CE, gwarantując znakomitą wydajność i możliwość wykorzystywania tych samym projektów Movicon™11 także na platformach WinCE.

Generator wyrażeń
Movicon™11 udostępnia generator wyrażeń VBA umożliwiający edycję wyrażeń bezpośrednio w obiektach jako alternatywę do wykorzystywania zmiennych pośrednich.

Język programowanej logiki
Movicon™11 posiada także wbudowany język służący do definiowana zależności logicznych (np. algorytmów sterowania) za pomocą listy instrukcji. Jest to język przetwarzania szeregowo-cyklicznego (CLR – Combined Logic Result) stosowanego typowo w sterownikach PLC (lista instrukcji IL lub AWL). Bogaty zestaw instrukcji pozwala tworzyć funkcje logiczne i obliczeniowe w oparciu o znajomość podstawowych zasad programowania sterowników PLC, bez posiadania specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w zakresie bardziej zaawansowanego języka VBA. Dodatkowo Movicon™11 posiada wbudowane środowisko SoftLogic zgodne z normą IEC1131.

Progettisti
Język synaptyczny

Movicon™11 udostępnia nowe metody programowania wykorzystujące język synaptyczny (Synapsis language). Oparty na wbudowanej platformie VBA język synaptyczny umożliwia tworzenie graficznych bloków logicznych połączonych pomiędzy sobą elementami typu „Connector”. Bogatą bibliotekę gotowych do użycia bloków logicznych (Synaps) można znaleźć w bibliotece szablonów Template, gdzie można również stworzyć i dodać własne bloki. Konwencjonalne bloki funkcyjne można zróżnicować graficznie wykorzystując bogaty zestaw symboli (napędy, zawory, pompy etc.).