Bezpieczeństwo danych

Bezpieczny proces szyfrowania i przechowywania danych w preferowanej relacyjnej bazie danych

Systemy nadzoru gromadzą, rejestrują i przechowują dane w celu ich dalszej analizy. Zgromadzone zasoby gwarantują kierownikom produkcji informacje, których analiza pozwala ulepszać procesy technologiczne, wykrywać anomalie, izolować i usuwać ich przyczyny. Zadaniem systemu SCADA jest umożliwienie agregacji danych, ich definicji i ustawień trybów rejestracji oraz zarządzania archiwami w możliwie prosty sposób. Movicon™ 11 zawiera wszystkie niezbędne w tym celu narzędzia, stworzone zgodnie z koncepcją łatwej obsługi, niezawodności i otwartości. Movicon™ oferuje trzy silniki zapisu, bazujące na modelu menadżera ODBC, oferując maksymalną wydajność i dokładność rejestrowanych danych w różnym formacie. Program jest kompatybilny z bazami DBS takimi jak MS SQL Server, MySQL, Oracle 10 lub MS Access poprzez interfejs ODBC. Microsoft SQL Server jest używany domyślnie. Każdy z trzech silników ma inne zadania: zapis danych procesowych do zasobów rejestratora danych, zapisu logów dziennika zdarzeń, zapisu zdarzeń modułu ochrony i śledzenia zmian w procesie (Audit Trail). Alternatywą dla użycia silników ODBC w Movicon™ jest menadżer IMDB, który pozwala na zapis danych (rejestrator danych, zdarzenia, pozostałe dane) do formatu plików tekstowych (.DAT lub .XML). Pliki mogą być szyfrowane a jedyną ich przeglądarką staje się Movicon™ rejestrujący każdego przeglądającego je użytkownika. Menadżer IMDB może również zostać aktywowany częściowo co jest szczególnie wskazane dla wbudowanych systemów (Win CE) lub osób, które nie wykorzystują szyfrowania danych.

industry_security
Rejestrator danych

Główne narzędzie archiwizujące dane pozwala na łatwe i szybkie gromadzenie danych procesowych. Rekordy mogą być zapisywane według interwału czasowego, zdarzeniowo lub w wyniku zmian wartości (konfigurowany przedział nieczułości „deadband”). Zapisane dane są automatycznie dostępne do wyświetlenia w projekcie dzięki dedykowanym obiektom graficznym takim jak okna tabeli bazy danych, siatki, trendy i raporty.

Receptury
Receptury produkcyjne używają tych samych technik rejestracji danych jakie udostępnia Rejestrator danych. Receptury pozwalają na zarządzanie archiwami danych, które zawierają parametry pracy procesu produkcji. Wybranie określonego produktu umożliwia załadowanie związanych z nim zmiennych do systemu. Zarządzanie i kreowanie receptur jest niezwykle łatwe. Movicon™ umożliwia tworzenie procedur w kreatorze: wystarczy stworzyć „przepis” obiektu procedury, podłączyć odpowiednie zmienne, wcisnąć „wizard” i wygenerować graficzne okno, którego interfejs jest w pełni konfigurowalny zgodnie z życzeniami użytkownika (style, kolory, etc). Alternatywą jest również prosta prezentacja receptury w postaci siatki, która pozwala wykorzystywać stworzony przepis produkcyjny w sposób konwencjonalny, ale w pełni automatyczny.

Raporty
Movicon™11 posiada zaawansowany moduł zarządzania raportami. Wzorem poprzednich wersji, oprogramowanie udostępnia narzędzie Crystal Report©, które odpowiada za generowania plików typu *.rpt w celu prezentacji wszystkich informacji  produkcyjnych oraz ich bezpośredniego wydruku na dołączonych drukarkach i ploterach. Dodatkowo Movicon™11 wyposażony jest w potężny generator raportów opartych na technologii .NET, który umożliwia tworzenie zaawansowanych graficznie prezentacji w postaci wykresów, bilansów oraz rozbudowanych zestawień. Kreator raportów oprogramowania Movicon™11 to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do raportowania wśród dostępnych na rynku w systemów typu SCADA. Dzięki udostępnieniu dla budowanych raportów takich standardów plików jak np. RTF lub HTML, system zapewnia analityczne dane dla innych rozpowszechnionych na rynku systemów do analizy oraz bilansowania danych.

Analiza danych za pomocą wykresów

Obiekty w postaci wykresów do analizy danych
Dostępne w standardowym przyborniku obiekty takie jak trendy, wykresy oraz przeznaczone do analizy danych kontenery są to graficzne metody prezentacji danych bieżących i historycznych ściśle powiązane z modułem rejestracji danych pomiarowych. Zaprojektowane zostały w celu wyświetlania krzywych odzwierciedlających zachowanie danych pomiarowych w zadeklarowanych przedziałach czasu. Obiekty te prezentują dane w trybie dynamicznym (Ruch) jak również udostępniają możliwość wstrzymania rysowania krzywych (Pauza) w celu przeprowadzenia dodatkowych analiz jak również parametryzacji pisaków oraz ich opisów. Dodatkową zaletą jest bezpośredni dostęp do ustawień filtra czasu, wyboru pisaków, możliwości skalowania oraz prezentacji wartości maksymalnej, minimalnej i średniej jak również zapewnienie bezpośredniego wydruku danych zawartych na wykresie z dostępną opcją wyboru obszaru roboczego.  Dzięki zastosowanym funkcjom VBA obiekty mogą być dodatkowo swobodnie konfigurowane przez użytkownika celem optymalnej prezentacji danych w docelowym środowisku Systemu. Dedykowany obiekt o nazwie Data Analysis umożliwia szybką obserwację i analizę danych według deklarowanego przedziału czasu, udostępniając jednocześnie możliwość porównywania oraz nakładania poddawanych analizie krzywych. Przykładem zastosowania może być analiza danych pomiarowych z dwóch różnych okresów produkcyjnych (np. porównanie uzyskanych pomiarów wybranej zmiennej lub zmiennych w danym roku kalendarzowym w stosunku to tego samego okresu z poprzedniego roku), z jednoczesną możliwością rysowania „w locie” linii pomocniczych pomiędzy różnymi punktami na wykresie celem oznaczenia różnicy wartości.

report_designer2