Wbudowane funkcje

Bogactwo gotowych funkcji i obiektów pozwala przyspieszyć czas projektowania systemu bez potrzeby tworzenia rozbudowanego kodu programu

Każdy programista wie, jak istotna w środowisku projektowym jest szeroka paleta dostępnych narzędzi programistycznych, aby zrealizować projekt spełniający wymagania i satysfakcjonujący klienta. Movicon™11 wychodzi naprzeciw potrzebom projektantów oferując szeroki wachlarz dodatkowych funkcji zintegrowanych w jednym środowisku. Zbiory przygotowanych do użycia obiektów i różnorodność dowolnie konfigurowalnych zasobów spełniają wszystkie wymagania stawiane systemom przemysłowym i cywilnym. Dzięki temu Movicon™11 umożliwia tworzenie zaawansowanych projektów w najbardziej wygodny i intuicyjny sposób.

smigielko

Harmonogramy
Innowacyjny harmonogram charakteryzuje się możliwością tworzenia zadań w oparciu o liczne funkcje przy maksymalnej konfigurowalności. Zadania są realizowane w trybie runtime bazując na podanych zakresach czasowych. Harmonogram systemu Movicon™11 pozwala zarządzać wieloma różnymi kalendarzami, datami lub planami z dowolnie wybranym formatem daty i czasu dla każdego typu zadania. Użytkownicy ma pełną swobodę określania, które globalne polecenia lub wydarzenia będą aktywne w ich własnym kalendarzu zadań. Wizualny plan zadań stworzony przy udziale harmonogramu jest dostępny również z poziomu klienta sieci WEB lub środowiska runtime Windows CE.

Obiekty zdarzeń
Wszystkie polecenia w projekcie mogą być obsługiwane przez obiekty zdarzeń, które pozwalają na określenie i skonfigurowanie listy poleceń przy użyciu wielu dostępnych funkcji i akcji. Obiekty zdarzeń znakomicie redukują czas projektowania. Nie ma potrzeby pisania skryptów, gdyż akcje mogą być realizowane przez elementy projektu w powiązaniu ze zdarzeniami generowanymi przez zmienne (tagi) lub obiekty poleceń ekranowych (przyciski, elementy menu, itp.)

domek

Ekrany dotykowe
Movicon™11 zapewnia kompletne wsparcie dla urządzeń HMI wyposażonych w ekrany dotykowe. Wszystkie obiekty wymagające wprowadzania danych mogą przywoływać wirtualną klawiaturę numeryczną, alfanumeryczną lub klawiaturę dedykowaną. Obsługa ekranów dotykowych w środowisku Movicon™11 jest w pełni automatyczna, łatwa i intuicyjna z wykorzystaniem standardowych i indywidualnie projektowanych elementów graficznych.

Zarządzanie klawiaturą
Movicon™11 umożliwia przypisywanie poleceń i funkcji do poszczególnych klawiszy lub ich kombinacji. Używanie skrótów klawiszowych przyśpiesza obsługę i jest niezastąpioną funkcjonalnością w systemach bez narzędzi sterowania kursorem (mysz, trackball, touchpad) i bez ekranu dotykowego. Movicon™11 pozwala wygodnie zarządzać skrótami klawiszowymi poprzez bezpośrednie przypisywanie klawiszy do właściwości obiektów graficznych w celu tworzenia odpowiedników poleceń.

Skalowanie i statystyka zmiennych
Wartości zmiennych mogą być automatycznie konwertowane w celu prezentacji w wybranych jednostkach inżynierskich. Łatwe w użyciu obiekty skalowania umożliwiają także bardziej zaawansowane funkcje konwersji nieliniowej. Dodatkowo dla każdej zmiennej mogą być wyliczane wartości statystyczne, takie jak minimum, maksimum, średnia, łączny czas włączenia w okresie doby, miesiąca lub roku.

KINECT_MARCO3

Edytor Menu
Movicon™ udostępnia konfigurowalne zasoby “Menu” umożliwiające tworzenie obiektów menu i submenu służących do wybierania poleceń z poziomu interfejsu użytkownika. Możliwa jest wizualna edycja zarówno wyskakujących okienek menu (pop-up menu) jak i indywidualizowanych menu systemowych w aktywnym oknie.

Rozpoznawanie mowy
Movicon™ wspiera funkcjonalność rozpoznawania mowy, która może być zdefiniowana w obiektach Shortcut w celu aktywowania poleceń przypisanych do skrótów klawiszowych. Wykrycie i potwierdzenie przez wbudowany system rozpoznawania mowy zdefiniowanego polecenia wydanego głosem powoduje jego automatyczne wykonanie.

Obsługa kamer IP
Movicon™ wspiera technologię kamer IP powszechnie stosowaną w Internecie. Zestaw narzędzi Movicon™11 zawiera obiekt wyświetlania obrazu z kamery IP, który jest obsługiwany jak wszystkie inne obiekty. Umieszczony na ekranie wyświetla strumieniowy obraz wideo przekazywany przez kamerę IP. Istotną zaletą jest możliwość sieciowego udostępniania obrazu i wyświetlania na urządzeniach z Windows CE, w sposób łatwy i intuicyjny.