Główne zalety produktu

Progea zawsze stawiała na otwartość w technologii oprogramowania. Decyzja oparcia struktur projektowych Movicon™ na otwartym standardzie XML przyniosła oczekiwane efekty, zapewniając bezkonkurencyjną otwartość rozwiązania na nieosiągalnym dotąd poziomie i przynosząc użytkownikom wymierne korzyści. Język XML (Extensible Markup Language), który stał się międzynarodowym standardem ma postać uporządkowanego tekstu (structured text), którego format jest specyfikowany przez organizację W3C. Wszystkie projekty Movicon™11, zasoby i obiekty mają postać prostych plików XML, które mogą być otwierane w dowolnym innym edytorze. Użytkownik ma zawsze możliwość zaszyfrowania plików projektowych, jeśli preferuje posiadanie niejawnych plików binarnych. Dzięki zapisowi projektu w formacie XML zbędne stają się funkcje importu i eksportu, gdyż zawsze jest możliwy dostęp do dowolnego elementu projektu lub obiektu, zarówno z poziomu Movicon™11 jak i dowolnego edytora zewnętrznego. Podejście oparte na standardowym formacie XML otwiera drogę do „autoprogramowania”, tj. możliwości automatycznego generowania projektów lub ich części z wykorzystaniem predefiniowanych struktur makro i skryptów, według przyjętych zasad. Movicon™ jest w pełni wyposażony w Asystentów (Wizards) automatycznego tworzenia struktur projektów w kodzie VBA.

Innowacyjność technologii XML idzie krok dalej i rozszerza koncepcję otwartości o swobodę wyboru formatu danych archiwalnych. Zgodnie z preferencjami użytkownik może wybrać inny archiwizator niż domyślny MS SQL Server, np. Oracle lub MySQL.

Otwartość oznacza też swobodę wyboru komponentów i obiektów firm trzecich, takich jak ActiveX, OCX, zewnętrzny DLL,  także w trybie „Safe Mode”, jak również możliwość powiązania procesowej bazy danych czasu rzeczywistego z tabelami zewnętrznej, relacyjnej bazy danych, z automatycznym nawiązaniem połączenia.

Dodatkowe zalety Movicon™:

 • Otwarta i wydajna baza Tagów (zmiennych)
  Kompletna identyfikacja i dokładność danych. Zintegrowane z Tagami skalowanie wartości i zarządzanie zdarzeniami, pełna identyfikowalność, różne poziomy dostępu, wbudowane udostępnianie Tagów w czasie rzeczywistym przez ODBC z wykorzystaniem zewnętrznej relacyjnej bazy danych, wspólna pamięć i XML-Link. Zmienne struktury. Bezpośredni import z bazy danych PLC. Automatyczne i zintegrowane zarządzanie zdalnymi połączeniami za pomocą modemów (RAS i TAPI).
 • Biblioteka symboli graficznych z atrakcyjnymi, w pełni konfigurowalnymi, obiektami.
  Funkcje sterowania z prostymi i zaawansowanymi animacjami graficznymi. Obiekty mogą korzystać z 16 typów animacji właściwości; złożonych ruchów po edytowalnych trajektoriach, funkcji przezroczystości będącej uzupełnieniem do ustawiania koloru, wypełniania i innych.
   
  smigielko
 • Ekrany synoptyczne wykorzystujące technologię SVG (Scalable Vector Graphics) o zaawansowanych możliwościach graficznych.
  Wsparcie instalacji wielomonitorowych i parametryzowanych ekranów. Wsparcie dla WMF, EMF, BMP, GIF, TIF, JPG i grafiki PNG. Automatyczne dostosowywanie grafiki do wielkości ekranu oraz renderowanie bitmap.
 • Symbole z technologią Power Templates©.
 • Nowe klasy obiektów wskaźników analogowych bazujące na technologii .NET (tylko dla Windows™7) i bezkonkurencyjne graficznie.
 • Nowe narzędzia do refaktoringu automatycznie eliminujące główne błędy programowania (kontrola i przywracanie błędnych lub nieistniejących nazw Tagów, linków do ekranów, brakujących ciągów znaków, i innych). Natywne i wbudowane wsparcie dla Microsoft Visual Source Safe zapewniające efektywność przy pracy grupowej nad projektem oraz zarządzanie zmianami i ich śledzenie.
 • Wbudowany, przygotowany do implementacji standardu ISA, system zarządzania alarmami.
  Alarmy w pełni konfigurowalne, z dokładnością do milisekund. Stemple czasowe zdarzeń, progi wyzwalania wbudowane w zmienne, zarządzanie szablonami Alarm Power Template. Dołączane zewnętrzne pliki pomocy, również w HTML.
 • Rozpoznawanie mowy pozwalające na głosową aktywację poleceń i zatwierdzanie.
  Zarządzanie archiwizacją zdarzeń w otwartych plikach bazujących na technologii relacyjnych baz danych (ODBC). Analiza statystyczna alarmów, filtrowanie i kwerendy SQL. Zarządzanie drukowaniem.
 • Zarządzanie systemami wielojęzykowymi z możliwością przełączania on-line.
  Zarządzanie stringami z dynamiczną zmianą tekstu zarówno w trybie tworzenia aplikacji jak i w trybie Runtime. Wsparcie Unicode dla języków azjatyckich.
   
  bandiere
 • Zaawansowane śledzenie zmian i rejestr audytorski (Audit Trail) pozwalają na zarządzanie zapisem każdej zmiany danych procesowych, precyzyjne do milisekund monitorowanie wartości, uzyskiwanie pełnej gamy informacji dotyczących nazw użytkowników, podpisów elektronicznych, wartości poprzednich, i wielu innych.
 • Gromadzenie danych procesowych z wykorzystaniem Rejestratorów Danych w technologii obiektowej.
  Wydajne i bezpieczne, automatyczne zarządzanie połączeniami ODBC z plikami danych archiwalnych opartymi na Relacyjnych Bazach Danych. Wsparcie IMDB jako alternatywy dla zapisu tekstowego i w plikach XML z opcją szyfrowania.
 • Zarządzanie informacjami statystycznymi może być aktywowane wewnątrz dowolnego Tagu procesowego.
  Każdy Tag umożliwia zarządzanie danymi bieżącymi i statystycznymi (np. w celu prowadzenia analitycznej lub programowej konserwacji).
 • Dynamiczne, wektorowe wykresy trendów bieżących i historycznych z zaawansowanymi funkcjami pomiarowymi, wizualizacją i analityką. Zapisy danych historycznych z archiwizatorów (Data Loggers) z analizą okresową, zmianą skali, wyliczaniem wartości średnich, skalami logarytmicznymi. Pobieranie próbek z zapisem do plików, również CSV (np. Excel).
  Przykładowe zrzuty ekranów
 • Narzędzia do analizy i graficznej wizualizacji danych w postaci krzywych z rozszerzonymi funkcjami trendu.
  Analiza w automatycznie zaprogramowanych przedziałach czasowych, narzędzie do porównywania krzywych, automatyczne pomiary wartości między różnymi punktami, i więcej.
 • Automatyczne zarządzanie Recepturami oparte na relacyjnych bazach danych lub plikach tekstowych.
  Receptury są samokonfigurujące się a pliki danych i zarządzanie interfejsem (konfigurowalne) może być utworzone automatycznie w wyniku niewielu kliknięć.
 • Wbudowany Generator raportów.
  Zaawansowane i elastyczne zarządzanie raportami dzięki wbudowanemu Generatorowi Raportów na bazie. NET, z rozbudowanymi funkcjami, obliczeń, analiz i prezentacji graficznych. Dodatkowo zintegrowany silnik Crystal Report v.10 Interfejs zarządzania generowaniem raportów pozwala na dostosowywanie formatów wydruku. Raporty umożliwiają stosowanie zaawansowanych równań
  i grafiki. Raporty dostępne również w WinCE (tekstowe).
 • Zintegrowane, zorientowane obiektowo zarządzanie Harmonogramami Zdarzeń.
  Nowe narzędzia do harmonogramowania zdarzeń pozwalają na zaawansowane ustawienia zarówno na etapie tworzenia jak i w trybie wykonywania aplikacji z uwzględnieniem zakresu czasu wykona poleceń. Wszystkie funkcje harmonogramów obsługiwane są również w środowisku WinCE Runtime i Web Client.
 • Bezkonkurencyjne zarządzanie bezpieczeństwem.
  Zabezpieczenie nazwą użytkownika i hasłem dostępu do poleceń na 1024poziomach i/lub w 16 obszarach. Automatyczne funkcje dostępu do zarządzania Systemem Operacyjnym. Hasła ustawialne również na poziomie Tagów. Hasła użytkowników możliwe do współdzielenia z domenami systemu operacyjnego.
   
  ochrona
 • Przygotowanie do FDA 21CFR Part 11. FDA-logo-Recovered
  Zarządzanie tworzeniem rejestru audytorskiego (Audit Trail). Łatwość tworzenia aplikacji zgodnych z wymogami FDA.Integracja z Microsoft Source Safe dla zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa przy pracy grupowej nad projektem,z możliwością śledzenia wykonanych modyfikacji.
 • Kompletne i wydajne zarządzanie redundancją (Hot Backup).
  Pliki są zawsze zsynchronizowane i zarządzane z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa, niezawodności w każdej sytuacji i transparentnej dostępności. Serwer Zapasowy automatycznie przejmuje pracę natychmiast po awarii komunikacji.
 • Skuteczne zarządzanie aplikacjami Klient/Serwer
  Każdy projekt jest łatwo konfigurowalny zarówno jako Klient, jak i Serwer. Obiekty programistyczne bezpośrednio obsługują połączenia do zdalnych Serwerów danych.Projekty Klientów mogą być scentralizowane na serwerze lub niezależne, lokalne,dla stacji Klienckiej.
 • Zaawansowane zarządzanie usługami sieciowymi.
  Wsparcie dla TCP/IP, UDP i HTTP. Zdarzeniowo wyzwalane powiadomienia i zoptymalizowane, całkowicie rozproszone, zarządzanie siecią. Architektura wieloserwerowa (Multi-Server) z możliwością ustawiania zabezpieczeń bezpośrednio we właściwościach projektu.
   
  Pao_101293885
 • Niezwykle bogate możliwości łączeniowe przy wykorzystaniu driverów I/O zawartych w cenie licencji podstawowej.
  Wbudowana zgodność ze specyfikacją OPC DA i OPC XML DA Klient jak i Serwer.Certyfikowana kompatybilność OPC. Przy zastosowaniu odpowiedniego drivera I/O dane czasu rzeczywistego dostępne również we współdzielonych tabelach bazy danych lub we współdzielonej pamięci.
 • Wsparcie dla obsługi Listy Instrukcji (AWL) charakterystycznej dla sterowników PLC.
  Język ten pozwala użytkownikom natworzenie prostej logiki typu PLC bezpośrednio w SCADA /HMI bez potrzeby posiadania eksperckiej znajomości języka VBA.
 • Wbudowane środowisko SoftLogic wspierające 5 języków IEC 61131.
  Udostępnianie bazy Tagów, synchronizacja programów zarówno dla SCADA/HMI jak i SoftPLC. Runtime programów SoftPLC uruchamiany bezpośrednio w jądrze czasu rzeczywistego (Real-Time Kernel) Windows™ (Win32 lub WinCE).
 • Wbudowany, wizualny język synaptyczny
  (Bloki Funkcyjne z obiektami graficznymi) wykorzystujący graficzne techniki projektowania. Każdy symbol graficzny może stać się blokiem logicznym (Synapsą).
 • Zaawansowany Debugger on-line dla wszystkich funkcji Movicon™.
  Analiza, wymuszanie wartości Tagów,statystyki projektu, break-pointy i praca krokowa programu logiki, a także inne silne funkcje umożliwiające testowanie i dokumentowanie projektu. Debugowanie i pobieranie projektów również dla zdalnych systemów z wykorzystaniem TCP/IP (zarówno dla WinCE jaki Win32/64).
   
  EN-w7-comp_casing2         wince5_logo_smaller2