Movicon Web Client

Wszystkie projekty Movicon™ w środowisku Win64, Win32 i WinCE mogą wykorzystywać rozwiązania Web Client

Dostęp do bieżących informacji produkcyjnych z dowolnego miejsca jest niezbędny dla każdego producenta, który chce odnieść sukces rynkowy w warunkach rosnącej konkurencji. Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów specjaliści firmy Progea stworzyli innowacyjne rozwiązanie Movicon™ Web Client, wykorzystujące najnowszą technologię Thin Client Java w celu współdzielenia danych czasu rzeczywistego przez sieć Internet lub wewnętrzną sieć intranet przedsiębiorstwa. Dzięki rozwiązaniom Movicon™11 i Movicon™ Web Client możliwa jest zdalna wizualizacja i sterowanie dowolnej stacji Movicon™ HMI lub SCADA za pomocą standardowej przeglądarki w urządzeniu zdalnego użytkownika (klienta), zapewniając redukcję kosztów licencji, administrowania i utrzymania systemu przy jednoczesnym wzroście efektywności produkcji.

Architektura w pełni przygotowana dla sieci WWW

Movicon™ Web Client wykorzystuje model Thin Client, dzięki któremu cała aplikacja może rezydować i być wykonywana na serwerze. Centralizacja informacji upraszcza zarządzanie systemem i obniża jego koszty.

Stacja kliencka wyświetla grafikę przetwarzaną na serwerze za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej poprzez interakcję z serwerem i dostosowanie grafiki do lokalnej rozdzielczości ekranu. Aktualizacja klienta odbywa się zdarzeniowo, tylko po każdej zmianie. Najbardziej zaawansowane technologie (Java, XML, Web Services) i praca zdarzeniowa gwarantują wysoką wydajność i prawdziwie innowacyjną architekturę.

Innowacyjny model Thin Client Movicon™
Web Client wykorzystuje technologię Java i komunikację Web Service do wizualizacji i kontroli zautomatyzowanych linii produkcyjnych z dowolnej stacji klienckiej w sieci lokalnej lub globalnej. Rozwiązanie Web Client stworzone przez firmę Progea nie wymaga żadnej dodatkowej instalacji lub konfiguracji oprogramowania po stronie serwera.

Rozwiązanie gwarantuje jednoczesny dostęp wielu użytkowników, dwukierunkowość komunikacji i ochronę dostępu bez skomplikowanej konfiguracji. Technologia Movicon™ Web Client wykorzystuje domyślnie Windows™ Web Server (IIS), umożliwiając podłączenie fabryki do sieci Web za pomocą kilku kliknięć.  Co więcej, również aplikacje Movicon™ dla Windows™ CE wspierają technologię Web Client, dzięki czemu nawet małe panele HMI mogą pełnić funkcję serwerów dla przeglądarek.

Movicon™ Web Client jest bardzo „lekki” (około 300 Kb) i może być uruchomiony w dowolnej przeglądarce działającej w dowolnym systemie operacyjnym, dzięki wieloplatformowemu wsparciu środowiska Java.

Wykorzystując strony HTML tworzone automatycznie w środowisku Movicon™, aplikacja Web Client umożliwia wizualizację i sterowanie procesu produkcyjnego z dowolnego miejsca na świecie z zastosowaniem rozwiązań komunikacyjnych opartych na TCP/IP, zoptymalizowanych dla publicznych sieci o niskiej przepustowości, z opcjonalnym szyfrowaniem. Takie rozwiązania czynią aplikację Web Client prawdziwie sieciową. Innowacyjne zalety rozwiązania Movicon ™ Web Client pozwalają monitorować i optymalizować procesy produkcyjne z zachowaniem niskich kosztów. W rozproszonej architekturze przechowywanie danych i projektu jest centralizowane tylko tam, gdzie jest to konieczne: na serwerze. Klienci mogą wykorzystywać projekt, z którym są połączeni do wizualizacji i interakcji, bez ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych i kosztów projektowania, z zachowaniem łatwego administrowania. Wszelkie zmiany wprowadzone na serwerze są automatycznie aktualizowane u klientów.

 

Rozwiązanie wieloplatformowe
Movicon™ Web Client jest oparty na technologii Java (J2SE i J2ME), dzięki czemu działa w dowolnej przeglądarce i w dowolnym systemie operacyjnym wspierającym JVM (Java Virtual Machine). Wieloplatformowość technologii Java po stronie klienta jest znaczącą zaletą rozwiązania Movicon™ Web Client. Dostęp do danych produkcyjnych przez sieć WWW możliwy jest nie tylko z platform Microsoft, ale także z systemów Linux, Mac, Palm i innych platform wspierających technologię Java. Projekty Movicon mogą być uruchamiane na różnych serwerach z platformą Microsoft Windows, ale istotną zaletą jest dostęp do tego samego projektu zarówno z poziomu Win64, Win32 jak i Windows CE. Także stacje HMI z systemem Windows CE i oprogramowaniem Movicon™CE runtime wspierają funkcjonalność Web Client.

Bezpieczna architektura
Dzięki technologiom SOAP i Web Services nie ma potrzeby modyfikowania lub wyłączania zabezpieczeń firewall, aby zapewnić dostęp klientów do systemu nadzoru produkcji z gwarancją pełnego bezpieczeństwa. Dane przesyłane pomiędzy serwerem i klientami w sieci WWW są szyfrowane, aby zapewnić ich pełną ochronę w sieciach publicznych. Z tych samych względów bezpieczeństwa, klient może zrealizować tylko polecenia predefiniowane na serwerze, a aktywacja polecenia jest szyfrowana. Jeśli polecenie wymaga autentykacji użytkownika na serwerze, to taka sama autentykacja (logowanie z podaniem hasła) będzie wymagana dla aktywacji polecenia przez sieć WWW.

Wszystkie przypadki dostępu i wydanych poleceń są rejestrowane w archiwum Server Log.

Co więcej, proces logowania ze stacji Web Client jest zupełnie niezależny od innych stacji, których użytkownicy mogą logować się z innym poziomem uprawnień (Multi-user – jednoczesny dostęp wielu użytkowników).

Server może także ograniczać zdalny dostęp jedynie do odczytu danych, bez możliwości aktywowania jakichkolwiek poleceń przez klientów. Co więcej, obiekty graficzne na ekranach mogą być widoczne lub niewidoczne dla dostępu przez sieć WWW.

Niezrównane możliwości zdalnego dostępu przez Internet
Zdalni użytkownicy systemu nadzoru produkcji mają do dyspozycji możliwości, które zapewnia jedynie Movicon™ Web Client, nie wymagający instalowania i przetwarzania czegokolwiek po stronie klienta.

Animowana grafika synoptyczna prezentowana jest w niezmienionych kolorach i automatycznie skalowana do wymiarów i rozdzielczości okna przeglądarki. Z poziomu klienta możliwa jest interakcja, aktywowanie poleceń i obsługa zdarzeń generowanych przez skrypty VBA wbudowane w symbole graficzne. Wszystkie dane z plików archiwalnych i wykresów mogą być prezentowane w formie tabel z funkcjami filtracji i sortowania. Dodatkowo można korzystać z obiektów harmonogramu i podglądu kamer IP z pełną funkcjonalnością interakcji. Movicon™ Web Client oferuje niezrównane, potężne możliwości, zapewniające w łatwy i zautomatyzowany sposób prawdziwą realizację koncepcji „automation-over-the Web”.

Funkcjonalność aplikacji Web Client
Movicon™ Web Client umożliwia dostęp do bieżących i archiwalnych danych produkcyjnych poprzez sieć Internet lub intranet.

Zalety wykorzystywania aplikacji Movicon™ Web Client to m. in.:

 • dostęp do animowanych ekranów synoptycznych poprzez sieć WWW z poziomu dowolnej przeglądarki w dowolnym systemie operacyjnym,
  co zostało osiągnięte dzięki wykorzystaniu technologii Java w wersji J2ME i w wersji dla kompatybilnych z Java telefonów komórkowych
 • tworzenie stron WWW na serwerze jest w pełni automatyczne, wystarczy jedno kliknięcie
 • łatwa nawigacja po ekranach projektu, jak na serwerze, z możliwymi ograniczeniami po stronie klienta
 • nie jest potrzebna dodatkowa instalacja oprogramowania lub konfiguracja, ani po stronie serwera, ani po stronie klienta
 • wysoka wydajność, możliwość transparentnego dostępu do funkcji i poleceń projektu przy użyciu zwykłej przeglądarki
 • bezpiecznie zarządzanie danymi
 • zdarzeniowe odświeżanie ekranu klienta
 • komunikacja oparta na usługach Web Services
 • rozwiązanie oparte całkowicie na technologii Java
 • wsparcie dla Applet J2SE i Midlet J2ME
 • wsparcie wieloplatformowe po stronie klienta (Linux, Windows™, Palm, Symbian, telefony wspierające Java)
 • wsparcie dla Windows™ 7 i Windows CE po stronie serwera
 • dostęp do serwera z telefonu komórkowego pełniącego funkcję klienta systemu nadzoru produkcji
 • pełny dostęp przez Internet do danych archiwalnych serwera
 • obsługa zaawansowanych funkcji takich jak harmonogramy i podgląd kamer IP.

Mobilność aplikacji Web Client
Movicon™ Web Client jest jedynym rozwiązaniem SCADA/HMI, które umożliwia klientom systemu logowanie się za pomocą telefonu komórkowego i korzystanie z pełnej funkcjonalności nadzoru produkcji. Web Client Midlet działający na zwykłych telefonach wspierających technologię Java J2ME 2.0 zapewnia dostęp do wszystkich funkcji i zasobów systemu SCADA. Użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o zdarze niach bezpośrednio na telefon komórkowy, połączyć się natychmiast z systemem nadzoru produkcji (GPRS/UMTS) i odczytać aktualne wartości zmiennych, aktywne alarmy, wykresy bieżące i archiwalne, a nawet animowane ekrany synoptyczne a także wykorzystać możliwość interakcji, gdy wymaga tego sytuacja.