Skalowalna grafika

Zaawansowana grafika oznacza większą intuicyjność aplikacji

Wizualizacja procesów produkcyjnych jest jednym z najważniejszych zadań każdego systemu nadzoru. Od jakości wizualizacji zależy efektywność zarządzania produkcją. Użytkownicy coraz częściej poszukują bardziej realistycznej prezentacji procesów technologicznych, oczekując natychmiastowego wglądu dającego prawidłową ocenę sytuacji. Skuteczność zdalnego nadzoru nie może ustępować ocenie na miejscu. Zdalny wgląd musi zapewniać aktualny i rzeczywisty obraz biegnącego procesu – na ekranie animowanym, na bieżąco. Movicon™11, lider zaawansowanej wizualizacji, oferuje wydajną, animowaną, grafikę czasu rzeczywistego spełniającą oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

 • Zaawansowane animacje grafiki, z 16 funkcjami dynamicznych animacji konfigurowalnych dla wszystkich właściwości obiektów. Skrypty VBA umożliwiają rozszerzanie funkcji obiektów.
 • Kompletny zestaw funkcji, do powiększania, nakładania siatki, wyrównywania, kopiowania, zmiany kolejności warstw i zakładek, grupowego ustawiania właściwości i wielu innych operacji.
 • Bogata biblioteka gotowych symboli graficznych, zorganizowana według różnych kategorii, przygotowana do szybkiego podglądu i skopiowania wybranych symboli na ekran metodą Drag&Drop – z możliwością tworzenia własnych symboli i nowych kategorii.touch53
 • Unikalna technologia Power Templates© umożliwiająca tworzenie obiektów graficznych z predefiniowanymi funkcjami i przypisanymi animacjami lub zaawansowanymi skryptami języka VBA. Technologia Power Templates© pozwala automatyzować tworzenie aplikacji poprzez umieszczanie na ekranach synoptycznych zdefiniowanych wcześniej obiektów.
 • Automatyczne przeskalowanie do rozdzielczości ekranu lub okna dla grafiki wektorowej, bitmap i dla zdalnej wizualizacji Web Client.
 • Wsparcie dla systemów wielomonitorowych. Można wskazać monitor, na którym ma być otwarty ekran.
 • Edycja struktury XML obiektów graficznych przy pomocy wewnętrznych jak i zewnętrznych narzędzi. Dzięki temu złożone obiekty mogą być szybko edytowane z wykorzystaniem funkcji kopiuj/wklej, czy wyszukaj/zastąp.
 • Graficzny kreator menu (kontekstowych oraz paskowych) z możliwością przypisania skrótów klawiszowych. Rozmaite menu mogą być tworzone wprost w aplikacji w przyjaznym edytorze graficznym.

monitor-contagiri2

 • Wsparcie dla dziedziczności symboli i technologii aliasów. Modyfikacja publicznego symbolu może być propagowana do symboli należących do tej samej kategorii. Zarządzanie aliasami umożliwia dostosowanie symboli (zarówno w czasie pracy aplikacji jak i w trybie developerskim) przy pomocy funkcji operujących na tablicy aliasów pozwalających, na przykład, na zmianę źródła danych symbolu w zależności od aliasu.
 • Wsparcie dla kompozycji systemu Windows. Pewne aspekty wizualne ekranów i okna projektu mogą się zmieniać zgodnie z zastosowaną kompozycją.
 • Wbudowane obiekty wyświetlające obrazy statyczne i wideo transmitowane przez kamery IP. Dostępne również w wersji WinCE oraz aplikacji internetowej WebClient.