Movicon 11

Otwarta i elastyczna architektura Movicon™ zapewnia najlepsze rozwiązanie SCADA/HMI dla zastosowań we wszystkich sektorach przemysłu

Gwarancja stałego, nieprzerwanego przepływu danych z procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, od czujników i przetworników pomiarowych do systemów monitorowania, sterowania i analiz, jest niezbędna dla efektywnego zarządzania nowoczesnymi instalacjami przemysłowymi oraz zwiększenia wydajności i rentowności produkcji. Movicon™11 to najlepsze z dostępnych dziś na rynku rozwiązań dla wszystkich producentów, którzy chcą wdrożyć i efektywnie wykorzystywać aplikację nadrzędnej kontroli i sterowania, animowany w czasie rzeczywistym interfejs użytkownika oraz oprogramowanie do gromadzenia danych produkcyjnych. Technologia “XML-Inside” jest rewolucyjną innowacją, dzięki której Movicon™11 oferuje zintegrowane środowisko projektowe dla aplikacji HMI, SCADA, Soft-Logic i analiz statystycznych, redukujące do minimum czas opracowaniai zapewniające użytkownikom rozwiązania o bogatej funkcjonalności, elastyczne i łatwe w utrzymaniu.

Movicon™11 stanowi znakomitą platformę SCADA/HMI o bezkonkurencyjnej otwartości, wydajności i łatwości obsługi. Jako jedyny w swojej klasie oparty jest całkowicie na standardach XML i najnowszych technologiach takich jak Web Services, skalowalna grafika wektorowa SVG, OPC, SQL, ODBC, .Net oraz technologia Java, wykorzystywana w rozwiązaniach zdalnego dostępu przez Internet (Web Client). Movicon™11 jest standardowym oprogramowaniem dla zastosowań w automatyce przemysłowej, zdalnym sterowaniu, telemetrii i automatyce budynkowej, stanowiąc uniwersalną, niezależną od stosowanych rozwiązań sprzętowych, platformę SCADA/HMI, którą można zaadaptować do każdych wymagań oraz zainstalować i udostępnić wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Aplikacje Movicon™11 mogą być instalowane na różnych poziomach począwszy od paneli operatorskich HMI i urządzeń mobilnych opartych na WinCE aż po komputery PC i serwery w dużych systemach przemysłowych z redundowaną architekturą Klient/Serwer, komunikacją z różnymi sterownikami PLC i różnymi magistralami obiektowymi. Otwartość i przenaszalność aplikacji na różne platformy sprzętowe oszczędza czas potrzebny na ich opracowanie i skraca czas wdrożenia, zmniejszając ponoszone koszty i zapewniając ochronę inwestycji.

Elastyczny system nadzoru

Ochrona inwestycji dzięki najbardziej innowacyjnej i nowoczesnej technologii oprogramowania

Elastyczność jest jednym z kluczowych wymagań stawianych współczesnym systemom automatyki. Elastyczność oznacza szybką adaptację do zmieniających się wymagań klientów, bez poświęcania wcześniej wdrożonych rozwiązań i zdobytego doświadczenia. Tu właśnie Movicon™11 zapewnia najwyższą gwarancję ochrony inwestycji, gdyż za pomocą jednego oprogramowania można zrealizować potrzeby wszystkich poziomów aplikacji automatyki w całym przedsiębiorstwie. Od poziomu lokalnego sterowania (sterowniki PLC, panele HMI) do ogólnozakładowego poziomu SCADA/MES. Movicon™11 jest prawdzie elastyczną platformą oprogramowania, umożliwiającą adaptację do potrzeb wszystkich nowoczesnych modeli aplikacji stosowanych w automatyce. Dzięki tym właściwościom, poprzez stosowanie jednego, realizującego wszystkie potrzeby, oprogramowania SCADA/HMI w całym przedsiębiorstwie, można zredukować koszty oszczędzając na aktualizacji wielu platform, szkoleniach pracowników i uczeniu się obsługi różnych narzędzi. Rewolucyjny Movicon™11 rozszerza granice dotychczasowych koncepcji przemysłowych systemów nadzoru. Movicon™11 nie tylko dostarcza bogaty zestaw narzędzi do szybkiego i intuicyjnego tworzenia zaawansowanych projektów wizualizacji i sterowania, ale udostępnia także najbardziej innowacyjne technologie umożliwiające łatwą integrację z całym światem, zarówno w zakresie dostarczania danych do systemów zarządzania (MES, ERP), jak i udostępniania danych lokalnym i zdalnym użytkownikom poprzez Intranet i Internet. Dzięki prawdziwej, korzystającej z systemu ochrony Java, architekturze “Web-enabled” wgląd do zbudowanego systemu mogą mieć autoryzowani, korzystający z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego, użytkownicy znajdujący się w dowolnym miejscu na świecie.

Elastyczność środowiska Movicon™11 pozwala budować aplikacje nadzoru dowolnego typu, proste lub złożone, bez konieczności kompromisów i rezygnowania z czegokolwiek. Od poziomu sterowania wejść/wyjść do lokalnych paneli HMI i komputerowych systemów wizualizacji, od zaawansowanych systemów nadzoru i sterowania SCADA do systemów gromadzenia i analizy danych produkcyjnych dla potrzeb zarządzania i optymalizacji wydajności, z powiadamianiem pracowników utrzymania ruchu na telefony komórkowe.

Movicon™11 umożliwia integrację systemów w skali globalnej. Za pomocą jednej platformy projektowej można zapewnić otwartą i bezpieczną, wielosystemową, wymianę danych, z możliwością zdalnego zarządzania poprzez Intranet i Internet, także z poziomu urządzeń mobilnych.

Nieważne co chcesz zbudować… my pomożemy Ci zrobić to znacznie szybciej

W automatyce przemysłowej koszty tworzenia oprogramowania sięgają 80% ogólnych nakładów inwestycyjnych. Jest to wystarczający powód, aby stosować gwarantujące ochronę inwestycji narzędzia projektowe redukujące czas opracowania i wdrożenia, połączone z konsultacjami ekspertów i usługami wsparcia technicznego. Oparty na innowacyjnych technologiach Movicon ™ 11 zaprojektowany został pod kątem skrócenia czasu realizacji inwestycji. Czas poświęcony przez firmę Progea na prace badawczo-rozwojowe w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie oprogramowania do nadzoru procesów przemysłowych zaowocował najwyższym poziomem jakości i technologii wśród dostępnych na świecie rozwiązań oprogramowania dla automatyki przemysłowej.

Misja dostarczenia zintegrowanej platformy “all-in-one” zmaterializowana została w będącym technicznym standardem oprogramowaniu Movicon™ 11, gdzie idee i innowacje połączone zostały w konkretną bazę technologiczną. Te innowacje technologiczne zapewniają użytkownikowi obniżenie kosztów wdrożenia i eksploatacji (szkolenia, wsparcie techniczne, utrzymanie). Specjalnie zaprojektowane, zorientowane na intuicyjność, narzędzia Movicon™ 11 znacznie skracają czas opracowania i uruchomienia aplikacji pozwalając na prowadzenie najważniejszego dla każdego twórcy systemu SCADA/HMI procesu testowania i usuwania błędów aplikacyjnych, również bez przerywania nadzorowanych procesów technologicznych.

 

Zintegrowane rozwiązania dla Twoich potrzeb

 • Skalowalność
  Movicon™ 11 jest uniwersalną platformą „all-in-one”, przeznaczoną zarówno dla aplikacji zarówno pod Windows™ 7 (Win32/64) jak i Windows™ CE. W tym samym środowisku można budować mikro aplikacje na panele operatorskie HMI jak i średnie oraz duże aplikacje SCADA dla linii i zakładów produkcyjnych.
 • Otwartość
  Movicon™ 11 jest całkowicie oparty na technologii XML. Projekty są prostymi plikami XML, które można otworzyć i modyfikować w dowolnym innym edytorze. System jest w pełni otwarty na integrację ze światem aplikacji Windows™, umożliwiając łatwe dopasowywanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb. Projekty mogą być grupowane w udostępniane i współdzielone struktury hierarchiczne.
 • Bezpieczeństwo
  Movicon™ 11 gwarantuje maksymalną ochronę danych. Projekty, chociaż oparte na jawnym formacie XML, mogą być szyfrowane z wykorzystaniem 128-bitowych algorytmów kodujących. Platforma jest zgodna z wymaganiami FDA21 CFR Part 11 pozwalając na łatwe tworzenie aplikacji zgodnych z normami FDA (np. w branży spożywczej, farmaceutycznej i biochemicznej). Autentykujący użytkowników system ochrony dostępu zapewnia bezpieczny dostęp na 1024 poziomach uprawnień i w 16 obszarach. Wbudowane narzędzia Microsoft Visual SourceSafe gwarantują, że tworzone projekty są zawsze bezpieczne.

 • Standardy
  Movicon™ 11 jest w pełni oparty na standardowych technologiach gwarantujących bezpieczeństwo inwestycji. Wbudowane technologie XML, ODBC, OPC, VBA, SOAP, Web Services, TCP/IP i SQL ułatwiają dostęp do danych i wielopoziomową integrację.
 • Wydajność
  Movicon™ 11 zapewnia wysoką wydajność dzięki asynchronicznej pracy zdarzeniowej i grafice opartej na technologii SVG (Scalable Vector Graphics).
 • Komunikacja
  Movicon™ 11 oferuje nową generację sterowników komunikacyjnych (driverów) z funkcją automatycznego importu zmiennych, zestawiania połączenia przez modem, trybem Multi-station dla protokołów punkt-punkt, funkcją zdalnego dostępu do sterowników PLC dla potrzeb  serwisowych a także możliwością szybkiego testu kabla komunikacyjnego. Sterowniki komunikacyjne są w pełni konfigurowalne i mają możliwość pracy na żądanie, Narzędzia SDK (Software Developer Kit) i sterownik „Shared Memory” zapewniają otwartość dla samodzielnego tworzenia własnych sterowników komunikacyjnych. Movicon™ 11 dostarcza nie tylko bezpłatną bibliotekę sterowników komunikacyjnych, ale także otwarty interfejs OPC z funkcją zarówno Klienta jak i Serwera.
 • Efektywna praca sieciowa
  Movicon™ 11 korzysta z nowoczesnych, zaawansowanych, technologii sieciowych, dzięki którym połączenie z dowolnym węzłem HMI lub SCADA w sieci odbywa się w ułamku sekundy. Każda aplikacja Movicon ™ 11 może być serwerem dla innych stacji (Windows CE lub Windows 7), a stacje klienckie można dołączyć kilkoma kliknięciami. Praca zdarzeniowa i najnowsze technologie takie jak SOAP (Simple Object Access Protocol) i SOA (Service Oriented Application) gwarantują wysoką wydajność i efektywność. Aplikacja Movicon™ może być jednocześnie serwerem i klientem, a projekty rezydujące na serwerze mogą być uruchamiane na stacjach klienckich. Konfiguracja funkcji sieciowych Movicon™ 11 może być łatwo zaadaptowana do wewnętrznych wymagań przedsiębiorstwa i administratora sieci, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP, UDP lub HTTP. Do automatycznego zarządzania połączeniami wykorzystywane są usługi RAS. Movicon™ 11 dzięki wbudowanej technologii Web Services umożliwia wygodny dostęp do informacji z poziomu sieci publicznych (Internet) zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa i rozwiązania nie kolidujące z zabezpieczeniami Firewall.
 • Architektura z dostępem mobilnym
  Movicon™ 11 oferuje najlepszą technologię Web Client. Innowacyjna technologia oparta na środowisku JAVA (świetnie zintegrowanym z technologiami XML, SVG i Web Services) umożliwia dostęp do serwera za pomocą przeglądarek internetowych urządzeń stacjonarnych i mobilnych (urządzenia z Windows™, Linux, Palm, komputery PocketPC i telefony z platformą Java wykorzystujące Java ME). Dostęp dla wielu użytkowników, dwukierunkowy przepływ danych, duża szybkość działania i wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają efektywność techniczną i ekonomiczną. Serwery mogą pracować w środowisku Windows™ 7 i Windows™ CE.
 • Funkcjonalność SoftLogic zgodna z IEC 61131-3
  Movicon™ 11 oferuje funkcjonalność SoftPLC firmy Logicon zintegrowaną ze środowiskiem SCADA/HMI. Dzięki temu wystarczy zdefiniować jedną bazę zmiennych i wszystkie funkcje z nią związane w jednym edytorze, co znacząco oszczędza czas wykonania i uruchomienia aplikacji ograniczając potencjalne błędy. Zaawansowane środowisko SoftLogic udostępnia 5 języków programowania zgodnych z normą IEC1131, rozbudowane funkcje testowe i dokumentacyjne oraz deterministyczne środowisko wykonywania programu, zarówno dla Win32 jak i WinCE.

 

 • Gromadzenie danych procesowych z wykorzystaniem Rejestratorów Danych w technologii obiektowej.
  Wydajne i bezpieczne, automatyczne zarządzanie połączeniami ODBC z plikami danych archiwalnych opartymi na Relacyjnych Bazach Danych. Wsparcie IMDB jako alternatywy dla zapisu tekstowego i w plikach XML z opcją szyfrowania.

Korzystaj z najnowocześniejszych technologii

Obszar roboczy Movicon™ 11 powstał na podstawie szczegółowych badań w zakresie ergonomii oprogramowania, z myślą o łatwym i przyjemnym korzystaniu z produktu. W jednym środowisku pracy znajdują się wszystkie potrzebne, łatwo dostępne narzędzia i funkcje, co pozwala tworzyć aplikacje w rekordowo krótkim czasie.

Z pośród innych dostępnych na rynku rozwiązań Movicon™ 11 wyróżnia łatwość i intuicyjność obsługi dzięki inteligentnym edytorom, zintegrowanym auto-konfiguratorom i narzędziom importu tagów. Projektowanie w środowisku Movicon™ 11 jest łatwe i przyjemne, umożliwiające uzyskanie wspaniałych efektów wizualnych za pomocą kilku kliknięć.

Inteligentny edytor

Prosty, kompletny i intuicyjny, stworzony dla szybkiego projektowania

Zaawansowana funkcjonalność i łatwość obsługi są trudne do pogodzenia. Często systemy proste w obsłudze mają ograniczone możliwości. Z drugiej strony, te o potężnych możliwościach są zbyt skomplikowane w użyciu. Movicon™11 to platforma SCADA/HMI z optymalnymi wynikami oceny użyteczności i ergonomii, potwierdzonymi przez naukowe placówki badawcze. Movicon™11 został zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikom możliwość realizacji potrzeb w krótszym czasie i przy mniejszym wysiłku, bez ograniczania elastyczności i potencjalnego zakresu zastosowań. Obszar roboczy Movicon jest klarowny, przyjazny i intuicyjny. Wszystkie narzędzia są łatwo dostępne i gotowe do użycia. Proces konfiguracji ułatwiają liczne biblioteki i zasoby obiektów, wszystkie w pełni modyfikowalne poprzez okna właściwości, które mogą być przesuwane, pozycjonowane i dokowane zgodnie z preferencjami użytkownika. Wszystkie właściwości są podzielone logicznie na grupy i podgrupy, a ich bogaty wybór zapewnia elastyczność konfiguracji bez potrzeby analizy i modyfikowania skryptów VBA, dzięki czemu czas potrzebny na zaprojektowanie, uruchomienie i serwisowanie aplikacji jest znacznie krótszy.


 

Podstawowe cechy inteligentnego edytora Movicon™ 11:

 • Niezwykła łatwość korzystania z jednego, zintegrowanego środowiska pracy. Ten sam edytor służy do tworzenia projektów dla Windows™ 7, Windows™ CE i Web Client. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowych komponentów dla różnych aplikacji.
 • Konfigurowalny obszar pracy, pływające lub normalne okna. Skróty klawiszowe i szybkie w konfiguracji wyskakujące okienka. Uproszczony tryb konfiguracji Easy-mode, w którym wyświetlane są tylko najczęściej wykorzystywane właściwości, aby jeszcze bardziej ułatwić obsługę systemu.
 • Środowisko programowania obiektowego z potężną grafiką wektorową.
 • Automatyczna korekta błędów, narzędzia do automatycznego korygowania źle przypisanych tagów do obiektów, okien i brakujących ciągów tekstowych.
 • Zaawansowany odsyłacz Cross Reference, wbudowany i interaktywny. Wykorzystanie zmiennych w projekcie jest zawsze pod kontrolą.
 • Automatyczna generacja projektów przy użyciu Asystentów (wizardów) z szablonami projektów. Użytkownik może tworzyć nowych Asystentów w celu skrócenia czasu budowania aplikacji.
 • Projekty oparte na XML. Okno “XML code” pozwala wizualizować obiekty i je modyfikować bezpośrednio w tekście XML. Można dodawać funkcje makro w celu automatycznego generowania projektu lub jego części w trybie specjalnym (Custom mode). Zależnie od potrzeb projekty mogą być szyfrowane.
 • Biblioteki symboli i szablonów. Technologia PowerTemplates© dla zarządzania bibliotekami złożonych obiektów ze zintegrowanym kodem VBA. Zarządzanie szablonami obejmuje także alarmy, archiwizatory, zdarzenia i harmonogramy.
 • System zaprojektowany zgodnie z wymaganiami przepisów FDA CFR21 Part 11.
 • Zarządzanie aliasami i symbolami publicznymi z kryteriami dziedziczenia. Biblioteki mogą być centralizowane i rozszerzane.
 • Projektowanie rozproszone z wykorzystanie technologii „Child Project”, która umożliwia łączenie i dynamiczną integrację zdecentralizowanych projektów, zarówno lokalnie jak i w sieci.
 • Pełna integracja z MS Visual SourceSafe™, najlepsze rozwiązanie dla projektowania rozproszonego, z zapewnieniem bezpieczeństwa i śledzenia modyfikacji projektu.
 • Bezpłatne sterowniki komunikacyjne (I/O drivers), z automatycznym importem tagów ze sterownika PLC i bezpośrednim połączeniem ze sterownikiem. Dostępne są narzędzia SDK do opracowywania własnych sterowników komunikacyjnych.
 • Zaawansowany On-Line Debugger z funkcjami analizy i symulacji projektów, zarówno lokalnie jak i zdalnie.
 • Wbudowany system SoftLogic zgodny z IEC-61131-3.
 • Dynamiczne modyfikacje projektu on-line, zarówno lokalnie jak i zdalnie.

 

Funkcje licencji Movicon

Nazwa funkcji

Typ licencji

  Movicon SCADA LT Server Movicon SCADA PRO
Server
Movicon Client LT Movicon Client PRO
I/O Bytes (liczba bajtów I/O) od 128 do nieograniczonej
liczby I/O
od 128 do
nieograniczonej
liczby I/O
od 64 do nieograniczonej liczby I/O od 64 do nieograniczonej liczby I/O
Screens (ekrany synoptyczne)
Graphic Libraries (biblioteki elementów graficznych)
Power Templates (szablony)
Alarms (alarmy)
Menus (obiekty menu)
Touch Screen (obsługa ekranu dotykowego)
Event Historical Log (archiwizator historii zdarzeń)
Dynamic Language Change (obsługa wersji językowych aplikacji SCADA)
IL Logic (skrypty w jezyku Instruction List)
VBA Multithreading (obsługa wielowątkowości skryptów VBA)
ActiveX (wykorzystanie obiektów ActiveX)
OnLine/Remote Debugger (narzędzie wykrywania błędów)
IP Camera (obiekt obsługi kamer IP)
Dundas Gauges (obiekty graficzne manometrów)
Speech Recognition (funkcje rozpoznawania mowy)
Dynamic Trends (trendy czasu rzeczywistego)
Historic Trends, Data Analysis (trendy i analiza danych historycznych)
Recipes (receptury)
OPC DA Client (klient OPC Data Access) niedostępne niedostępne
OPC XML DA Client (klient OPC XML Data Access) niedostępne niedostępne
Drivers (drivery komunikacyjne) niedostępne niedostępne
VBA Driver Interface (biblioteki VBA obsługi driverów komunikacyjnych)
User and Password Management – CFR21 (system kont użytkowników i zabezpieczeń zgodny z CFR 21) niedostępne niedostępne
3D Charts (obiekty wykresów 3D)
Networking (opcje sieciowej wymiany danych między stacjami Movicona)
Remote RAS Networking (opcje wymiany danych z dostępem zdalnym do serwerów)
Data Loggers (archiwizatory danych) Opcja dodatkowa OP NET Opcja dodatkowa OP DL
Report Designer (narzędzie raportów zaawansowanych) Opcja dodatkowa OP DL Opcja dodatkowa OP DL
Textual Reports (raporty w postaci plików tekstowych)
Multi-Drivers (opcja wykorzystania wielu driverów komunikacyjnych jednocześnie) Opcja dodatkowa OP MD niedostępne niedostępne
Alarm Statistics (statystyka alarmów) Opcja dodatkowa OP ALS Opcja dodatkowa OP ALS Opcja dodatkowa OP ALS Opcja dodatkowa OP ALS
OPC DA & XML DA Server (opcja serwera OPC bazy RTDB Movicona) Opcja dodatkowa OP OXC Opcja dodatkowa OP OXC Opcja dodatkowa OP OXC Opcja dodatkowa OP OXC
Redundancy (opcje redundancji) Opcja dodatkowa OP RED Opcja dodatkowa OP RED Opcja dodatkowa OP RED Opcja dodatkowa OP RED
SMS/Voice/Fax/Emails (rozsyłanie informacji za pomocą SMS, komunikatów tekstowych, komunikatów Fax, email) Opcja dodatkowa OP ALD Opcja dodatkowa OP ALD Opcja dodatkowa OP ALD Opcja dodatkowa OP ALD
Web Client (obsługa klientów WWW) Opcja dodatkowa WB Opcja dodatkowa WB Opcja dodatkowa WB Opcja dodatkowa WB
Editor Facilities (funkcje budowy aplikacji SCADA)