Movicon Connext – brama komunikacyjna, archiwizator, system alarmowy, Industrial IoT, redundancja w jednym narzędziu.

Connext jest elastycznym, modułowym narzędziem bazującym na technologii OPC UA, zgodnym ze standardem komunikacji przemysłowej IEC 62541. Connext pełni rolę repozytorium danych pomiarowych udostępnianych w czasie rzeczywistym aplikacjom nadrzędnym typu SCADA, HMI oraz aplikacjom biznesowym MES i ERP. Może także pełnić zadanie bramy komunikacyjnej pomiędzy aparaturą kontrolno-pomiarową i innymi lokalnymi lub rozproszonymi systemami automatyki.

Główne cechy Connext

Certyfikowany serwer OPC UA
Serwer OPC UA Connext został certyfikowany przez organizację OPC Foundation. Umożliwia dostęp do danych, alarmów i statusów oraz danych historycznych. Connext posiada także funkcję klienta OPC UA.

Import zmiennych
Każdy z protokołów komunikacyjnych występujących w Connext posiada funkcję automatycznego importu zmiennych ze sterowników PLC, co przyśpiesza konfigurację driverów komunikacyjnych.

Brama komunikacyjna
Connext może obsługiwać komunikację z wykorzystaniem różnych protokołów jednocześnie. Każda zmienna może być skonfigurowana w trybie pracy MultiDriver, dzięki czemu jej wartość może być wymieniana między urządzeniami za pomocą różnych driverów i protokołów komunikacji.

Redundancja
Serwer Connext został wyposażony w pełni funkcjonalny tryb redundancji Hit Backup.

SDK C#
W celu zapewnienia maksymalnej otwartości rozwiązania serwera Connext, dostępna jest biblioteka programistyczna SDK (Software Development Kit), która umożliwia programistom .NET integrować własne protokoły komunikacyjne w ramach funkcji serwera.

Protokoły komunikacyjne
Każdy serwer Connext oferuje zbiór gotowych do wykorzystania driverów komunikacyjnych. Użytkownik, w zależności od opcji licencyjnej, może korzystać z pojedynczego drivera lub kilku driverów jednocześnie w ramach funkcji MultiDriver. Lista dostępnych driverów znajduje się na stronie www.progea.com.

Archiwizator danych
Jedną z funkcji serwera Connext jest archiwizator danych. Dane mogą być zapisywane w relacyjnych bazach danych umiejscowionych lokalnie lub w chmurze serwerów.

Alarmy i status
Connext umożliwia konfigurację alarmów i monitorowanie statusu zmiennych dla klientów OPC UA.

Industrial IoT (Internet of Things)
W celu budowy połączeń sieciowych serwer Connext zawiera szereg protokołów komunikacyjnych zgodnych z Industrial IOT.

Elastyczne licencjonowanie
Możliwość swobodnego wyboru funkcji i rozmiarów licencji Connext zwiększa efektywność kosztową rozwiązania. Licencje są oferowane dla różnej liczby zmiennych procesowych.