Produkcja i dystrybucja energii

Energia jest dzisiaj poważnym problemem światowym. Elektrownie, zakłady wytwarzające ropę i gaz muszą pracować przez całą dobę, aby sprostać zapotrzebowaniu wsi, miast, niezależnych organów dystrybucyjnych i końcowych klientów bez ryzyka przerw w dostawie lub utraty/wycieków. Zwiększenie świadomości ekologicznej spowodowało naciski na sektor produkcji energii by był bardziej przyjazny środowisku niż jest to wymagane.

Konieczność przewidywania zapotrzebowania sprzedaży, sterowanie nieustannie zmieniającymi się kosztami i zaspokajanie wymagań raportowania są sztuką balansowania, której Progea jest w stanie dokonać oferując perfekcyjne rozwiązanie na każde potrzeby, bez względu na to czy jest to produkcja energii, transmisja, dystrybucja, potrzeby producentów narzędzi czy też sektor odnawialnych źródeł energii. PROGEA pokłada duże wysiłki i środki w rozwiązania dla sektora elektroenergetycznego poprzez przełożenie ponad 20-letniego doświadczenia w rozwiązaniach HMI/SCADA na wartość dodaną i funkcje w następujących obszarach:

 • Aplikacja do systemów sterowania w monitoringu globalnym.
 • Aplikacja Powergrid do geograficznego monitorowania i diagnostyki zasilania.
 • Podstacje zasilające dla lokalnego monitoringu, gromadzenia danych i ich zapisu.
 • Rozwiązania HMI do analizy energii, lokalnych RTU, kogeneracji.
 • Zdalne rozwiązania do monitorowania energii elektrycznej wytwarzanej przez generatory wiatrowe, panele słoneczne, przy spalaniu biogazu, czy konstrukcje geotermalne.

HAND_CIRCUIT

Movicon to odpowiednie rozwiązanie do monitorowania schematów użytkowych zarówno w przypadku energii elektrycznej, gazu, wody, powietrza, pary czy ścieków w małych czy dużych przedsiębiorstwach, w celu zapewnienia dokładnych informacji na żądanie, raportów i analiz do kontroli i automatyzacji konsumpcji energii, dystrybucji energii tam, gdzie jest faktycznie potrzebna, by wykazać inicjatywę w zakresie jej oszczędności. Dostępna w systemie Movicon aplikacja dla sieci energetycznych monitoruje i kontroluje elektrownie i sieci podstacji, dostawy do konsumentów oraz przechowywanie energii dla odbiorców zbiorowych.
 

Historie wdrożeń
 

 PDF Innowacyjne termodynamiczne baterie słoneczne – Hiszpania

PDF Czysta energia – wioski kolektorów solarnych w Bolonii

PDF Największa elektrownia spalająca biomasę we Włoszech

PDF Czysta energia z oleju roślinnego

PDF Produkcja energii elektrycznej wyekstraktowanej z oleju mineralnego – Agip

PDF Zdalne sterowanie elektryczne podstacji w Bolonii

PDF Zdalna kontrola światła z Enetecu

PDF Produkcja energii z wiórów drzewnych

Referencje: 

 • ABB Sace
 • BARC
 • Cefla Energy
 • Mauell Ag
 • ENEL
 • Lovato
 • MAN Energy
 • MT Energie Germany
 • Hamitabat, Turkey
 • SNAM Progetti
 • Power Grid Corporation
 • Schneider Electric
 • Reverberi Enetec
 • AEM Municipality
 • AGSM Municipality
 • Powertron
 • CPL Concordia Cogeneration