Inteligentny Edytor

Prosty, kompletny i intuicyjny, stworzony dla szybkiego projektowania

Zaawansowana funkcjonalność i łatwość obsługi są trudne do pogodzenia. Często systemy proste w obsłudze mają ograniczone możliwości. Z drugiej strony, te o potężnych możliwościach są zbyt skomplikowane w użyciu. Movicon™11 to platforma SCADA/HMI z optymalnymi wynikami oceny użyteczności i ergonomii, potwierdzonymi przez naukowe placówki badawcze. Movicon™11 został zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikom możliwość realizacji potrzeb w krótszym czasie i przy mniejszym wysiłku, bez ograniczania elastyczności i potencjalnego zakresu zastosowań. Obszar roboczy Movicon jest klarowny, przyjazny i intuicyjny. Wszystkie narzędzia są łatwo dostępne i gotowe do użycia. Proces konfiguracji ułatwiają liczne biblioteki i zasoby obiektów, wszystkie w pełni modyfikowalne poprzez okna właściwości, które mogą być przesuwane, pozycjonowane i dokowane zgodnie z preferencjami użytkownika. Wszystkie właściwości są podzielone logicznie na grupy i podgrupy, a ich bogaty wybór zapewnia elastyczność konfiguracji bez potrzeby analizy i modyfikowania skryptów VBA, dzięki czemu czas potrzebny na zaprojektowanie, uruchomienie i serwisowanie aplikacji jest znacznie krótszy.

Główne zalety produktu
 

Podstawowe cechy inteligentnego edytora Movicon™ 11:

 • Niezwykła łatwość korzystania z jednego, zintegrowanego środowiska pracy. Ten sam edytor służy do tworzenia projektów dla Windows™ 7, Windows™ CE i Web Client. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowych komponentów dla różnych aplikacji.
 • Konfigurowalny obszar pracy, pływające lub normalne okna. Skróty klawiszowe i szybkie w konfiguracji wyskakujące okienka. Uproszczony tryb konfiguracji Easy-mode, w którym wyświetlane są tylko najczęściej wykorzystywane właściwości, aby jeszcze bardziej ułatwić obsługę systemu.
 • Środowisko programowania obiektowego z potężną grafiką wektorową.
 • Automatyczna korekta błędów, narzędzia do automatycznego korygowania źle przypisanych tagów do obiektów, okien i brakujących ciągów tekstowych.
 • Zaawansowany odsyłacz Cross Reference, wbudowany i interaktywny. Wykorzystanie zmiennych w projekcie jest zawsze pod kontrolą.
 • Automatyczna generacja projektów przy użyciu Asystentów (wizardów) z szablonami projektów. Użytkownik może tworzyć nowych Asystentów w celu skrócenia czasu budowania aplikacji.Movicon_11_pan
 • Projekty oparte na XML. Okno “XML code” pozwala wizualizować obiekty i je modyfikować bezpośrednio w tekście XML. Można dodawać funkcje makro w celu automatycznego generowania projektu lub jego części w trybie specjalnym (Custom mode). Zależnie od potrzeb projekty mogą być szyfrowane.
 • Biblioteki symboli i szablonów. Technologia PowerTemplates© dla zarządzania bibliotekami złożonych obiektów ze zintegrowanym kodem VBA. Zarządzanie szablonami obejmuje także alarmy, archiwizatory, zdarzenia i harmonogramy.
 • System zaprojektowany zgodnie z wymaganiami przepisów FDA CFR21 Part 11.
 • Zarządzanie aliasami i symbolami publicznymi z kryteriami dziedziczenia. Biblioteki mogą być centralizowane i rozszerzane.
 • Projektowanie rozproszone z wykorzystanie technologii „Child Project”, która umożliwia łączenie i dynamiczną integrację zdecentralizowanych projektów, zarówno lokalnie jak i w sieci.
 • Pełna integracja z MS Visual SourceSafe™, najlepsze rozwiązanie dla projektowania rozproszonego, z zapewnieniem bezpieczeństwa i śledzenia modyfikacji projektu.
 • Bezpłatne sterowniki komunikacyjne (I/O drivers), z automatycznym importem tagów ze sterownika PLC i bezpośrednim połączeniem ze sterownikiem. Dostępne są narzędzia SDK do opracowywania własnych sterowników komunikacyjnych.
 • Zaawansowany On-Line Debugger z funkcjami analizy i symulacji projektów, zarówno lokalnie jak i zdalnie.
 • Wbudowany system SoftLogic zgodny z IEC-61131-3.
 • Dynamiczne modyfikacje projektu on-line, zarówno lokalnie jak i zdalnie.